Quy Chế Giáo Dục Chính Trị Trong Quân Đội Nhân Dân Và Dân Quân Tự Vệ Việt Nam (ban Hành Kèm Theo Quyết Định 438/QĐ-CT, Ngày 21-3- 2016 Của Chủ Nhiệm Tổng C.doc .pdf - Free Download